1,600.00
3,400.00

LARGE COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA PRINCE SERIES DODO HOOKAH

2,800.00
3,000.00
3,100.00
3,100.00
3,700.00
2,100.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,300.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA AMY 24 INCH CRYSTAL

2,900.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA CITY 14 INCH LED

5,300.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA DR. DRY 26 INCH CRYSTAL

2,900.00
1,000.00
1,050.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA KAKA 17 INCH MEDIUM GLASS

2,000.00
4,400.00
2,500.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA MIG MINIME 23 INCH

2,400.00
2,500.00
2,600.00

MEDIUM COCOYAYA SHISHA

COCOYAYA WOOKAH 21 INCH MEDIUM

3,200.00